Membership Agreement

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

 

1. Taraflar

 

    1. Bu Sözleşme, www.iyisiyerlisi.com adlı web sitesinin mutlak hak sahibi ve işletmecisi olup Göztepe Mahallesi Göksu Evleri Kartopu Caddesi No: 12 Anadoluhisarı / Beykoz İstanbul adresinde faaliyet gösteren “Kirpi Tanıtım / Serhat TÜZÜN” ile,

    2. www.iyisiyerlisi.com internet sitesine giriş yaparak üyelik sözleşmesini elektronik ortamda onaylayan internet kullanıcısı gerçek veya tüzel kişi arasında düzenlenmiştir.

 

Sözleşme metni içerisinde Kirpi Tanıtım / Serhat Tüzün “iyisiyerlisi”, www.iyisiyerlisi.com adlı web sitesine girerek, üyelik kaydını yapan kullanıcı gerçek ve / veya tüzel kişi “üye”, “üye” ve “iyisiyerlisi” birlikte “taraf” ve / veya “taraflar”, Üyelik Sözleşmesi ise kısaca “Sözleşme” olarak tanımlanacaktır.

 

Iyisiyerlisi.com.com'a üye olan her üye, elektronik ortamda akdetmiş olduğu işbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") hükümlerine ve ayrıca sitede bulunan diğer kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder.

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

Bu Sözleşme’ nin konusu, www.iyisiyerlisi.com internet sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin, uyuşmazlık halinde uygulanacak hukuk ve yetkili yargı yerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

 

3. Hak ve Yükümlülükler

 

3.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

 

Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları dahil herhangi bir haklarını ihlal etmeyeceğini bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını Kabul ve taahhüt eder.

 

Siteye üye olabilmek için, bu Sözleşme hükümleri uyarınca kullanıcının üyeliğinin daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş gerçek ve tüzel kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve bu Sözleşmeyi onaylamaları, bu kişilerin üyeliği sonucunu doğurmayacaktır.

 

Üye, Iyisiyerlisi.com'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, sisteme bırakmış olduğu üyelik ve kişisel bilgilerin resmi makamlarca usulü dairesinde talep edilmesi halinde üyelere ait kişisel/gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Iyisiyerlisi.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

Üye, iyisiyerlisi.com sitesinde bulunan örnek dosyaları ve içeriği hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, ücretli veya ücretsiz dağıtamaz ve başka web sitelerinde yayınlayamaz ya da paylaşamaz.

 

Üyelerin, site aracılığıyla Iyisiyerlisi.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Iyisiyerlisi.com'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

3.1.1 Iyisiyerlisi.com Kullanıcı Sistemi (Üye’ nin siteye erişimi)

 

Her Iyisiyerlisi.com kullanıcısı, "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.

 

"kullanıcı adları" her üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adları" farklı üyeler tarafından kullanılamaz.

 

Her kullanıcının Iyisiyerlisi.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı kullanıcı adı ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Iyisiyerlisi.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

 

"Şifre" sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Iyisiyerlisi.com, talep üzerine kullanıcının Iyisiyerlisi.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine şifresini gönderecektir.

 

Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Iyisiyerlisi.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

iyisiyerlisi.com, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Iyisiyerlisi.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

Üye bu hususu peşinen kabul ettiği gibi, bu nedenle iyisiyerlisi.com dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

 

Üyeler, Iyisiyerlisi.com'un yazılı onayı olmadan bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Iyisiyerlisi.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

 

Her üye, Iyisiyerlisi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edeceksurette site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Iyisiyerlisi.com'un ve 3. Şahısların doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararına yol açacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Iyisiyerlisi.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

3.1.2 İyisiyerlisi.com Türk markası oluşturma ve destekleme amacı ile oluşturulmuş bir internet sitesi/portalıdır. Bu nedenle iyisiyerlisi.com a üye olan firmaların %50 den fazla hissesinin ortakları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere ait olduğu kabul edilir. Her hangi bir üye tüzel kişinin ortaklarını oluşturan tüzel kişiler açısından dahi bu kural geçerlidir. Bu durumun aksi bir durum tesbit edildiğinde üyelik ilişiği sonlandırılır ve üyelik için ödediği bedel her ne sebeple olursa olsun geri iade edilmez.

 

Ortaklarının % 50 den fazlası Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları olup yabancı memleketlerde kurulmuş ve faaliyet gösteren tüzel kişiler ile Türk Vatandaşı gerçek kişilerin yabancı memleketlerdeki işletmelerine ilişkin üyelik ve tanıtım işlemleri ve bu tanıtımlarda kullanılacak alternatif kullanıcı dili, ancak ve ancak öncesinde eniyisiyerlisi’ nden alınacak yazılı izni müteakip mümkündür.

 

3.1.3 İyisiyerlisi.com internet sitesi/portalı’nın kullanıcı dili Türkçe dir. Bunun dışında bir dil ile bilgi, resim, kampanya ve yazı girişi yapılamaz. Girilen bilgi, Haber, Tanıtım yazısı ve sair bilgiler ahlaka aykırı, dini, siyasi ve etnik farklılıkları rencide edici olamaz. Bu duruma aykırı girişler tespit edildiği anda yayından kaldırılır ve bilgiyi giren üyenin üyeliği iptal edilerek, ödediği üyelik bedeli her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.

 

3.1.4 İyisiyerlisi.com da yayınlanan tüm yazı, bilgi, görsel, haber ve tanıtımların sorumluluğu girişi yapan üyelere aittir. Hiçbir sebeple iyisiyerlisi.com bu bilgi girişlerinden sorumlu tutulamaz, doğacak herhangi bir zarardan dolayı ortaya çıkacak talepler için iyisiyerlisi.com a rücu edilemez.

 

3.2. Iyisiyerlisi.com'un Hak ve Yükümlülükleri

 

Iyisiyerlisi.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Iyisiyerlisi.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Iyisiyerlisi.com'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Iyisiyerlisi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Iyisiyerlisi.com tarafından yapılabilir. Iyisiyerlisi.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmelerin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

 

Site ve videolar üzerindeki yönlendirmeler (link, banner, tavsiye) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Iyisiyerlisi.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Başka sitelere yönlendirme yapılması Iyisiyerlisi.com'un yönlendirme yapılan sitelerin içeriğini Kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

 

Iyisiyerlisi.com, sitede yer alan üye bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Iyisiyerlisi.com web sitesi/portalı mutlak hak sahibi olup, sahip olduğu bu hak ve yükümlülükleri dilediği zamanda, dilediği koşullarda üçüncü kişilere devir etmek hak ve yetkisine haizdir.

 

Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini bilgi@iyisiyerlisi.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

 

“iyisiyerlisi”; üye tarafından "iyisiyerlisi.com" internet sitesi/portalı’na girilen bilgileri isterse üyelik bitiminden sonra da kullanma, sitesinde yayınlama hakkını kendisinde saklı tutar.

 

Teknik sorunlardan kaynaklı "iyisiyerlisi.com" internet sitesi/portalı’nın yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "iyisiyerlisi.com"internet sitesi/portalı’na erişime ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "iyisiyerlisi.com" sorumlu tutulamaz.

 

4. Ücretli üyelik

 

Iyisiyerlisi.com, sitede ücretsiz üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve ücretsiz üyelerden daha fazla haklara sahip olunan muhtelif ücretli üyelik hizmetlerini de sağlamaktadır. Ücretli üyeliğin ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan "Iyisiyerlisi.com" sorumlu değildir.

 

Yine eksik veya yanlış verilen bilgilerden doğan ticari anlaşmazlıklarda da sorumluluk üye ye aittir. Iyisiyerlisi.com sorumlu tutulamaz.

 

Ücretli Üyeler işbu sözleşmenin 3.1 maddesinde ve ek maddelerinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. "Iyisiyerlisi.com" özel üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser ve üyenin posta adresine gönderir. Üyeler Bilgilerim kısmındaki fatura, iletişim ve tebligat adreslerini doldurmakla yükümlüdür. Fatura ulaşmadığı takdirde üye, bilgi@iyisiyerlisi.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların asıllarını veya aslı gibidir kaşeli suretlerinin adresine gönderilmesini talep edebilir.

 

Adres değişikliği halinde Üye iyisiyerli.com’a bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde önceden bildirilmiş olunan adrese yapılacak tebliğler, tarafları bağlayıcı ve geçerli olacaktır.

 

 

5. Ücretli Üyelik İptali

 

Ücretli Üyeler, üye oldukları tarihten itibaren 15 gün içerisinde mazeret bildirmeksizin üyeliğinin iptalini isteyebilir. Üyelik iptali yapıldığı takdirde Iyisiyerlisi.com Ücretli Üyenin ödemiş olduğu tutarı iade edecek ve Ücretli Üyeliği iptal edecektir. İstenilen üyelik iptal işlemleri için Iyisiyerlisi.com'a iade faturası kesilmelidir. İade faturası iyisiyerlisi.com'a ulaştıktan sonra 1 hafta içersinde iade bedeli Ücretli Üyenin hesabına veya ödeme yaptığı kredi kartına aktarılır.

 

6. Fikri Mülkiyet Hakları

 

"iyisiyerlisi.com"da yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal "Iyisiyerlisi.com"un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz, ticari veya gayrı ticari amaçla kullanılamaz.

 

Sitenin (içerik, örnek dosyalar, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Iyisiyerlisi.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Iyisiyerlisi.com'a aittir ve/veya Iyisiyerlisi.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Iyisiyerlisi.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Iyisiyerlisi.com'un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Iyisiyerlisi.com'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Iyisiyerlisi.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

Iyisiyerlisi.com'un; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Iyisiyerlisi.com'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Iyisiyerlisi.com ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

7. Sözleşme Değişiklikleri

 

Iyisiyerlisi.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak bu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İyisiyerlisi tarafından Üyelere gönderilecek kural değişiklik bilrimini takiben, ilgili linkte yer alan değişiklikler üyelerce onaylanmak zorundadır. Bu değişiklik onayı vermeyen üyelerin üyelikleri iyisiyerlisi tarafından her hangi bir sorumluluk olmaksızın tek taraflı sonlandırılabilir.

 

Bu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

8. Mucbir Sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Iyisiyerlisi.com bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Iyisiyerlisi.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Iyisiyerlisi.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Iyisiyerlisi.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

Bu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu Sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul ÇağlayanMahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Sözleşme ihlali nedeniyle iyisiyerlisi tarafından üye aleyhine başlatılacak ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları için, her bir üye iyisiyerlisi’ nin teminat koşulundan muaf (teminatsız) ihtiyati tedbir veye ihtiyati haciz kararı talep etmeye, almaya ve infazına yetkili olduğunu Kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

10. iyisiyerlisi.com Kayıtlarının Geçerliliği

 

“Üye”, bu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “iyisiyerlisi.com’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “iyisiyerlisi.com”u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. Bütünlük

 

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, Sözleşmenin diğer hükümlerinin yürürlük ve bağlayıclığını etkilemeyecektir.

 

12. Yürürlülük

 

Bu Sözleşme “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi veya siteyi kullanmaya başlaması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

13. Sözleşmenin Feshi

 

Bu Sözleşme, üyenin üyeliği iptal edilinceye veya sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması veya Sözleşmede yer alan yetkilere dayanılarak iyisiyerlisi.com tarafından iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

 

Iyisiyerlisi.com, üyelerin bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Iyisiyerlisi.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

Sözleşme bitiminden sonrada, Sözleşme dönemine tekabül eden süreler içinde doğan hatalarından dolayı üyeler kanuni sürelerde sorumlu olmaya devam edeceklerdir.